Regulamin

 1. Rezerwując u nas salę prób akceptujesz nasz regulamin
 2. Rezerwacja jest obowiązująca tylko po jej potwierdzeniu z naszej strony
 3. Minimalny czas rezerwacji to 2h
 4. Próbę można odwołać bez konsekwencji finansowej do 48 godzin przed jej rozpoczęciem. Do 24 godzin przed rozpoczęciem próby cena odwołania to 50%. Później niż 24 godziny przed próbą cena odwołania to 100% ceny najmu.
 5. Przed próbą należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce (płynem, który znajdziecie w łazience) .
 6. Każda osoba wynajmująca salę prób ma obowiązek pozostawienia w niej porządku.
 7. Zabronione jest korzystanie z wielu wzmacniaczy na raz i wielokrotne przepinanie pomiędzy nimi przez jednego muzyka. W razie chęci zmiany wzmacniacza należy to zgłosić osobie dyżurującej.
 8. Wzmacniacze i mikser należy wyciszyć po zakończeniu próby.
 9. Zabronione jest samodzielne strojenie perkusji, oraz przestawianie zestawu.
 10. Wszelkie usterki sprzętu należy natychmiast zgłosić osobie dyżurującej.
 11. W salach nie można palić papierosów, papierosów elektronicznych, wyrobów tytoniowych i innych używek, oraz pić alkoholu. Można palić wyłącznie w palarni na półpiętrze, oraz należy gasić papierosy w popielniczce. Nie palimy na zewnątrz przy wejściu!
 12. Osoby wynajmujące salę prób są zobowiązane do pokrycia szkód związanych z nieodpowiednim użytkowaniem sprzętu.
 13. Ze względu na złe doświadczenie zabrania się osobom po spożyciu używek z korzystania z sal prób i sprzętu w nich stojącego.Za czas zarezerwowany osoba rezerwująca zobowiązuje się do uiszczenia 100% opłaty za zarezerwowany czas.